ELIZABETE PUMPURE

Dzimšanas datums, vecums:
Kontakttālrunis:
E-pasts:

1991.gada 7.janvāris, 28 gadi
20254302
pumpure.elizabete@gmail.com

IZGLĪTĪBA

Vidējā izglītība

2007.gada septembris – 2009.gada janvāris
2009.gada janvāris – 2010.gada jūnijs

Rīgas Valsts 1.ģimnāzija
Valmieras Viestura vidusskola

Augstākā izglītība

2011.gada septembris – 2012.gada septembris
2010.gada septembris – 2017.gada jūnijs


2017.gada oktobris – pašlaik2019.gada janvāris – pašlaik

Latvijas universitātes Fizikas un
matemātikas fakultātes Optometrijas
zinātnes nodaļa; nepabeigts bakalaura
grāds optometrijā

Rīgas Stradiņa universitāte Medicīnas
fakultāte; ārsta grāds

Rīgas Stradiņa universitāte;
Tālākizglītības fakultāte; rezidentūra
ginekoloģijā un dzemdniecībā

Rīgas Tehniskās universitātes Rīgas
Biznesa skola; maģistrantūra
Uzņēmumu un organizāciju vadībā
(MBA)

Darba pieredze

2017.gada oktobris – pašlaik

2018.gada maijs – pašlaik


2018.gada septembris – pašlaik


2019.gada janvāris – pašlaik


2019.gada janvāris – pašlaik

2019.gada februāris – pašlaik

ārsts-rezidents, SIA “Rīgas Dzemdību
nams”
valdes locekle, Latvijas Ginekologu un
dzemdību speciālistu rezidentu
apakšasociācija
viesdocētājs, Rīgas Stradiņa
universitātes Dzemdniecības un
ginekoloģijas katedra
ārsts-stažieris, ginekologs, Rīgas
Austrumu klīniskās universitātes
stacionārs “Gaiļezers”
ārsts-rezidents, ginekologs, SIA
“Dr.R.Mačuks”
ārsts-rezidents, ginekologs, SIA
“Medicīnas sabiedrība ARS”

Ārpusstudiju / sabiedriskās aktivitātes

1. 2019.gada aprīlī izveidots un noorganizēts “1st Eastern European Congress for
Trainees in Obstetrics and Gynaecology” pēc pašas iniciatīvas;
2. SIA “Rīgas Dzemdību nams” pasākuma Gada kolēģis apbalvojums nominācijā “Gada
debija” 2018.gada novembrī
3. 2018.gada maijā saņemta starptautiskas labdarības organizācijas Lions Clubs
International starptautiskā prezidenta Naresh Aggarwal atzinības medaļa par īpašu
ieguldījumu.
4. RSU SP Pateicība par aktīvu līdzdalību RSU Studējošo pašpārvaldes darbībā,
pārstāvot un aizstāvot studentu intereses un darbojoties universitātes labā –
2017.gada 16.jūnijā;
5. RSU Ginekoloģijas un dzemdniecības Studentu zinātniskais pulciņš:
• 2016./2017.mācību gadā RSU Ginekoloģijas un dzemdniecības studentu
zinātniskā pulciņa vadītāja, saņemts RSU SP apbalvojums “Zelta pakavs”
nominācijā Gada labākais pulciņš;
• Pateicība par īpašu ieguldījumu RSU Ginekoloģijas un dzemdniecības
studentu zinātniskā pulciņa vadīšanā – 2017.gada 12.maijā;
6. No 2014.gada aktīva Lions Club International biedre – veicinu Latvijas jauniešu
apmaiņas programmas, labdarību vietējā sabiedrībā, kā arī dibinu starptautiskas
sadarbības, piesaistu ārvalstu finansējumu labdarības projektiem.

Zinātniskā darbība

Zinātniskas publikācijas (piecu gadu periodā):
1. Kornete A., Pumpure E., Macuks R. Role of cervical cytological sampling intervals in
detection of early and late stage cervical cancer. International Journal of Gynaecological
Cancer. 2015 Oct; 25 Suppl 2:866.
2. Dručka E., Kigitoviča D., Pumpure E., Mačuks R. Primary malignant melanoma of the
uterine cervix: a case report. Acta Chirurgica Latviensis. 2015; 2:28-30.
3. Kornete A., Pumpure E., Mačuks R. Invasive cervical cancer analysis in Latvia.
International Journal of Reproduction, Contraception, Obstetrics and Gynaecology. 2016.
5(11): 3789-3794.
4. Pumpure E., Grabe Z., Jansone M., Rezeberga D. Diagnosis of placenta percreta after
delivery. Acta Chirurgica Latviensis. 2016. 1: 38-39.
5. Pumpure E., Donina S. The use of adjuvant oncolytic adapted Echo-7 virus
immunotherapy in primary malignant melanoma of cervix. International Journal of
Gynecological Cancer. 2016. 26 suppl 3:553.
6. Pumpure E., Ozola E., Mačuks R. Costs of medical manipulations and funding of medical
staff across the Europe. International Journal of Reproduction, Contraception, Obstetrics
and Gynaecology. 2017. 6(1):1-5.
7. Pumpure E., Ruļova E., Miltiņa I. Muguras sāpes grūtniecības laikā. Rīgas Stradiņa
universitātes Zinātniskie raksti 2016: 112-118.
8. Pumpure E., Miltiņa I. Low back pain in pregnancy: risk factors and interventions for
prevention and treatment. British Journal of Obstetrics and Gynaecology
9. Kornete A., Pumpure E., Zodzika J., Jermakova I., Puksta-Gulbe L., Rezeberga D. Human
immunodeficiency virus co-infection with human papillomavirus in pregnant woman.
British Journal of Obstetrics and Gynaecology
10. Kornete A., Pumpure E., Zodzika J., Rezeberga D., Puksta-Gulbe L., Jermakova I. Human
Immunodeficiency Virus and Human Papillomavirus Co-Infection in Pregnant Woman.
Acta Chirurgica Latviensis 2016. 2:32-33.
11. Rulova E., Pumpure E., Romanovskis Z., Puksta-Gulbe L. A Diagnostic Challenge:
Peritoneal Tuberculosis Mimicking Ovarian Cancer. Acta Chirurgica Latviensis 2016.
2:36-37.
12. Pumpure E., Morozova I., Lapidus L., Koka M., Veisa V., Rezeberga D., Markova S.
Positive Group B Streptococcus and the use of antimicrobial therapy in early neonatal
period. Geburtshilfe Frauenheilkd 2018; 78(10):225.

Uzstāšanās zinātniskās konferencēs (piecu gadu periodā):
1.Mačuks R., Kigitoviča D., Dručka E., Pumpure E., Kilasonija Ņ., Isajevs S. Primāra
dzemdes kakla melanoma. Rīgas Stradiņa universitātes zinātniskā konference, 2015.gada
26.-27.martā Rīgā. Prezentācija.
2. Kornete A., Pumpure E., Macuks R. Role of cervical cytological sampling intervals in
detection of early and late stage cervical cancer. 19th International Meeting of the European
Society of Gynaecological Oncology (ESGO 2015), 2015.gada 24.-27.oktobrī Nica,
Francija. Stenda referāts.
3. Kornete A., Pumpure E., Mačuks R. Invasive cervical cancer analysis in Latvia. Riga
Stradins University International Student Conference “ Health and Social Sciences” 2016,
2016.gada 16.martā, Rīga. Stenda referāts. Iegūta II vieta.
4. Pumpure E., Doniņa S. The use of adjuvant oncolytic adapted Echo-7 virus immunotherapy
in primary malignant melanoma of cervix. 16th Biennal Meeting of the International
Gynecologic Cancer Society, 2016.gada 29.-31.oktobrī Lisabona, Portugāle. Stenda
referāts.
5. Rulova E., Pumpure E., Miltiņa I. Interventions for preventing and treating low back pain
during pregnancy in Latvia. RSU Rudens rehabilitācijas dienu konferences konkurss
“Konteksti un starpdisciplināra sadarbība rehabilitācijas procesā”, 2016.gada 25.novembrī
Rīga, Latvija. Stenda referāts.
6. Pumpure E., Rulova E., Rēdere A., Meiere A, Kreicberga I. Early onset neonatal sepsis:
10-year retrospective data from neonatal intensive care units in Latvia. RSU International
Student Conference “Health and Social Sciences” 2017, 2017.gada 5.aprīlī. Stenda referāts.
7. Rēdere A., Pumpure E., Rulova E., Meiere A, Kreicberga I. Analysis of hospital acquired
neonatal sepsis causing microorgansisms and antibiotic resistance in preterm infants in
2007-2016. RSU International Student Conference “Health and Social Sciences” 2017,
2017.gada 5.aprīlī. Stenda referāts.
8. Pumpure E., Doniņa S. Management of primary malignant melanoma of uterine cervix
with radical surgery and immunotherapy. RSU International Student Conference “Health
and Social Sciences” 2017, 2017.gada 5.aprīlī. Prezentācija. I vieta.
9. Pumpure E., Miltiņa I. Low back pain in pregnancy: risk factors and interventions for
prevention and treatment. 19th Annual Conference of The British Maternal and Fetal
Medicine Society 2017.gada 30.-31.martā Amsterdama, Nīderlande. Stenda referāts
10. Kornete A., Pumpure E., Zodzika J., Jermakova I., Puksta-Gulbe L., Rezeberga D. Human
immunodeficiency virus co-infection with human papillomavirus in pregnant woman. 19th
Annual Conference of The British Maternal and Fetal Medicine Society 2017.gada 30.-
31.martā Amsterdama, Nīderlande. Stenda referāts.
11. Pumpure E., Jansone M. Group B Streptococcus and obstetrical outcome in the era of
intrapartum antibacterial prophylaxis. 1st World Congress on Fetal Maternal Neonatal
Medicine 2017.gada 24.-26.aprīlī Londona, Apvienotā karaliste. Stenda referāts.
12. Pumpure E., Grabe Z., Jansone M., Rezeberga D. The role of prenatal diagnosis and posttreatment
surveillance in case of suspicious placenta accrete syndromes: case report with
literature review. 1st World Congress on Fetal Maternal Neonatal Medicine 2017.gada 24.-
26.aprīlī Londona, Apvienotā karaliste. Stenda referāts.
13. Pumpure E., Rulova E., Meiere A., Rēdere A., Kreicberga I. Analysis of Ampicillin
Resistance in verified early-onset neonatal sepsis among term and preterm infants. 1st World
Congress on Fetal Maternal Neonatal Medicine 2017.gada 24.-26.aprīlī Londona,
Apvienotā karaliste. Stenda referāts.
14. Pumpure E., Ruļova E., Meiere A., Rēdere A., Kreicberga I. Incidence and distribution
of pathogens in early-onset neonatal sepsis in Latvia. 1st World Congress on Fetal Maternal
Neonatal Medicine 2017.gada 24.-26.aprīlī Londona, Apvienotā karaliste. Stenda referāts.
15. Kreicberga I., Pumpure E., Ruļova E., Rēdere A., Meiere A. Early onset sepsis in term
neonates: trends in incidence and causative agents in Latvia. 25th European Congress of
Obstetrics and Gynaecology; 15th Congress of Turkish Society of Obstetrics and
Gynaecology 2017.gada 17.-21.maijā Antālijā, Turcijā. Stenda referāts.
16. L.Puksta-Gulbe, Z.Romanovskis, L.Malaha, E.Ruļova, E.Pumpure, M.Puksta.
Diagnostisks izaicinājums: peritoneālā tuberkuloze, kas maskējas kā olnīcu vēzis. Latvijas
ārstu kongress 2017.gada 21.-23.septembrī Rīgā, Latvijā. Prezentācija.
17. Rostoka Z., Pumpure E., Pantejeva T., Sleiers J., Kreicberga I. Comparison of birth
associated risk factors in early onset neonatal sepsis between preterm and term neonates.
26th European Congress of Obstetrics and Gynaecology. 2018.gada 8.-10.martā Parīzē,
Francijā. Mutiska uzstāšanās.
18. Pumpure E., Rostoka Z., Panetejeva T., Sleiers J., Kreicberga I. Group B Streptococcus
early-onset neonatal sepsis in term neonates. 26th European Congress of Obstetrics and
Gynaecology. 2018.gada 8.-10.martā Parīzē, Francijā. Mutiska uzstāšanās.
19.Pumpure E., Gomoņeca K., Mačuks R. Prevalence of Lynch syndrome mutations in
women with endometrial and colorectal cancer. 26th European Congress of Obstetrics and
Gynaecology. 2018.gada 8.-10.martā Parīzē, Francijā. Mutiska uzstāšanās.
20. Rostoka Z., Pantejeva T., Pumpure E., Kreicberga I. Resistant pathogens as causative
agents in early onset neonatal sepsis. RSU International Student Conference “Health and
Social Sciences” 2018, 2018.gada 16.-17.martā Rīgā, Latvijā. Stenda referāts.
21. Rostoka Z., Pantejeva T., Pumpure E., Sleiers J. A case of twin-to-twin transfusion
syndrome. RSU International Student Conference “Health and Social Sciences” 2018,
2018.gada 16.-17.martā Rīgā, Latvijā. Stenda referāts.
22. Rostoka Z., Pantejeva T., Pumpure E., Sleiers J. Newborn with primary hemophagocytic
lymphohistiocytosis: a case report. RSU International Student Conference “Health and
Social Sciences” 2018, 2018.gada 16.-17.martā Rīgā, Latvijā. Stenda referāts.
23. Ungure A., Brokane E., Pantejeva T., Pumpure E., Mačuks R. Comparison of
lymphadenectomy rates and remission in patients with advanced ovarian cancer ir 2010 and
2015. 4th International Health Sciences Conference, 2018.gada 16.-18.maijā Kauņā,
Lietuvā. Mutiska uzstāšanās.
24. Pantejeva T., Rostoka Z., Pumpure E., Kreicberga I. Comparison of early-onset neonatal
sepsis caused by Escherichia coli and Group B Streptococcus. 4th International Health
Sciences Conference, 2018.gada 16.-18.maijā Kauņā, Lietuvā. Mutiska uzstāšanās.
25. Pumpure E., Ruļova E., Rezeberga D., Kreicberga I. Agrīna neonatāla sepse laikā
dzimušajiem jaundzimušajiem Latvijā. 8.Latvijas Dzemdību speciālistu un ginekologu
kongress, 2018.gada 20.-21.aprīlī Rīgā, Latvijā. Mutiska uzstāšanās.
26. Koka M., Pumpure E., Jansone G., Morozova I., Lapidus Ļ., Kreicberga I., Markova S.,
Rezeberga D., Veisa V. Pozitīva B grupas streptokoka skrīninga atrade un antibakteriālo
līdzekļu lietošana neonatālajā periodā. 8.Latvijas Dzemdību speciālistu un ginekologu
kongress, 2018.gada 20.-21.aprīlī Rīgā, Latvijā. Mutiska uzstāšanās.
27. Jansone G., Pumpure E., Markova S., Rezeberga D. Dzelzs deficīta sastopamība
grūtniecēm Latvijā. 8.Latvijas Dzemdību speciālistu un ginekologu kongress, 2018.gada
20.-21.aprīlī Rīgā, Latvijā. Stenda referāts.
28. Pumpure E., Krūmiņa S. B grupas streptokoka kolonizācijas iespējamo riska faktoru
sastopamības biežums grūtniecēm. 8.Latvijas Dzemdību speciālistu un ginekologu
kongress, 2018.gada 20.-21.aprīlī Rīgā, Latvijā. Stenda referāts.
29. Gomoņeca K., Pumpure E., Mačuks R. Linča sindromam raksturīgo biežāko gēnu
mutāciju sastopamība Latvijā pacientiem līdz 50 gadu vecumam ar verificētu endometrija
vai kolorektālo vēzi 2012.-2013. gadā. 8.Latvijas Dzemdību speciālistu un ginekologu
kongress, 2018.gada 20.-21.aprīlī Rīgā, Latvijā. Mutiska uzstāšanās.
30. Ungure A., Brokane E., Pantejeva T., Pumpure E., Mačuks R. Limfadenektomiju skaita
un slimības remisijas salīdzinājums pacientēm ar primāru, izplatītu olnīcu vēzi 2010. un
2015.gadā. 8.Latvijas Dzemdību speciālistu un ginekologu kongress, 2018.gada 20.-
21.aprīlī Rīgā, Latvijā. Mutiska uzstāšanās.
31.Pumpure E., Kreicberga I. B grupas streptokoka noteikšana antenatāli agrīnas neonatālas
sepses incidences samazināšanā Latvijā: riski un ieguvumi. RSU rezidentu 21.zinātniski
praktiskā konference un konkurss Mūsdienu aktualitātes medicīnā, 2018.gada 9.maijs Rīgā,
Latvijā. Mutiska uzstāšanās.
32. Pumpure E., Ušpele L., Markova S., Rezeberga D., Miskova A. Umbilical cord prolapseaspects
of successful management. Reproductive Health in Ukraine: trends, achievments,
challenges and priorities. 2018.gada 20.-21.septembrī Kijevā, Ukrainā. Mutiska uzstāšanās.
33. Pumpure E., Morozova I., Lapidus L., Koka M., Veisa V., Rezeberga D., Markova S.
Positive Group B Streptococcus and the use of antimicrobial therapy in early neonatal
period. 62.Kongress der Deutschen Gesellschaft fur Gynakologie und Geburtshilfe.
2018.gada 31.oktobrī-3.novembrī Berlīnē, Vācijā. Stenda referāts.
34. Uspele L., Pumpure E., Markova S., Rezeberga D., Miskova A. Umbilical cord prolapse
– a review of risk factors and outcomes in Riga Maternity hospital. Birth 2018: Clinical
Challenges in labor and Delivery. 2018.gada 14.-17.novembrī Venēcijā, Itālijā. Stenda
referāts.
PAPILDIZGLĪTĪBA (piecu gadu periodā)
1. 7.Latvijas Dzemdību speciālistu un ginekologu kongress. Rīga, Latvija. 2014.gada 17.-
18.oktobris.
2. Baltic Uro Conference. Riga, Latvia. February 27, 2015.
3. International Seminar “The importance of quality assurance and multidisciplinary
approach in cervical cancer screening”. Riga, Latvia. 21st October, 2015. 4 TIP.
4. 19th International Meeting of the European Society of Gynaecological Oncology (ESGO
2015). Nice, France. 24th-27th October, 2015. 20 TIP.
5. “Pamata kursi laparoskopijā”. Rīga, Latvija. 2016.gada 17.-18.marts. 16 TIP.
6. “3rd Annual Baltic Fertility Society Meeting”. Riga, Latvia. May 20-21, 2016. 10 TIP.
7. “Multidisciplināra pieeja – veiksmīgas grūtniecības iznākuma priekšnosacījums”. Rīga,
Latvija. 2016.gada 20.oktobrī. 8 TIP.
8. The 16th Biennial Meeting of the International Gynaecological Cancer Society. Lisbon,
Portugal. October 29-31, 2016. 21 TIP.
9. “IOTA klasifikācija ginekoloģijā, Dopplera izmantošana dzemdniecībā”. Rīga, Latvija.
2016.gada 25.-26.novembris. 15,4 TIP. Iegūts IOTA sertifikāts.
10. 19th Annual Conference of The British Maternal & Fetal Medicine Society. Amsterdam,
The Netherlands. 30-31 March, 2017. 10 TIP
11. 1st World Congress on Maternal Fetal Neonatal Medicine. London, United Kingdom.
April 24th-26th, 2017. 18 TIP
12. Theoretical lectures “The Perineal Trauma, Protection, Evaluations, Education, Repair
and Scanning (PEERS). Riga, Latvia. April 27th, 2017. 5,6 TIP.
13. The Joint BMOGS and GINASOC Academic Meeting. Riga, Latvia. April 28th, 2017.
6.1 TIP
14. Latvijas Pediatru asociācijas konference “Bērnu ginekoloģijas aktualitātes”. Rīga,
Latvija. 2017.gada 8.septembrī. 8 TIP.
15. Online Congress “World Sepsis Congress Spotlight: Maternal and Neonatal Sepsis”.
Tiešsaistē. September 12th, 2017.
16. ISUOG kursi “ Fetal anatomy: normal or abnormal? The Basic Training approach”.
Vienna, Austria. September 15th, 2017. 7 TIP
17. 27th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. Vienna, Austria.
September 16th-19th, 2017. 29 TIP.
18. 26th European Congress of Obstetrics and Gynaecology. 2018.gada 8.-10.martā Parīzē,
Francijā.
19. Reproductive Health in Ukraine: trends, achievments, challenges and priorities.
2018.gada 20.-21.septembrī Kijevā, Ukrainā.
20. FIGO World Congress 2018. 2018.gada 14.-19.oktobrī Riodežaneiro, Brazīlijā.
21. 62.Kongress der Deutschen Gesellschaft fur Gynakologie und Geburtshilfe. 2018.gada
31.oktobrī-3.novembrī Berlīnē, Vācijā