Dzemdību nama fonds ir 2019. gadā dibināta labdarības organizācija, kas 2019. gada 6. novembrī saņēmusi Sabiedriskā labuma organizācijas statusu.

MISIJA

Mēs visi vēlamies, lai katrs bērniņš Latvijā – neatkarīgi no vecāku sociālā statusa, materiālā nodrošinājuma, pilsonības, politiskās piederības, etniskās vai reliģiskās pārliecības – piedzimst vesels un gaidīts, drošā, stabilā un bērnam draudzīgā vidē. Dzemdību nama fonda misija – atbalstot topošos un jaunos vecākus, sniegt bērnam iespējami labāko dzīves sākumu.

MĒRĶI

Atbalsta sniegšana ģimenēm dažādākajās krīzes situācijās, atbalsts ģimenēm vairāku jaundzimušo piedzimšanas gadījumā, atbalsts daudzbērnu ģimenēm un sociālās atstumtības riskam pakļautām mātēm un ģimenēm;
Latvijas perinatālās medicīnas atbalstīšana un attīstīšana;
Atbalsts Rīgas Dzemdību namam kā vadošai un inovatīvākai dzemdību palīdzības iestādei Latvijā, palīdzot būt par būtisku perinatālās medicīnas references centru.
Atbalsts dzemdību palīdzības sniedzēju tālākizglītībai un kompetenču pilnveidei, atbalsts rezidentu un jauno speciālistu profesionālai pilnveidei;
Sabiedrības veselības veicināšana un izglītošana par veselības jautājumiem, veselīga dzīvesveida un profilakses pasākumu popularizēšana (iekļaujot pirmās palīdzības sniegšanas apmācības, izglītošanu par seksuāli reproduktīviem jautājumiem, ģimenes plānošanas pasākumus, pacientu tiesību aizsardzību, konsultāciju sniegšanu u.tml.).FONDA DIBINĀTĀJI

Dr. Santa Markova, Dr. Juris Šleiers, Dr. Ilze Lietuviete, Baiba Braže, Iveta Apkalna, Līga Meņģelsone un Lauciņu, Ozolu un Piķeļu ģimenes.

FONDA PADOME

Padomes priekšsēdētājs

  • Andris Lauciņš

Padomes locekļi:

  • Santa Markova
  • Ainārs Ozols
  • Baiba Braže
  • Juris Šleiers

FONDA VALDE

Evita Baukerte

Valdes locekle

Lai arī bērna piedzimšana patiešām ir priekpilns notikums, tas vienlaikus ir arī emocionālas krīzes stāvoklis, jo notikušas nozīmīgas pārmaiņas ģimenes dzīvē un ikdienas ritmā. Nekas nav kā senāk – viss ir mainījies. Ir jauna loma, rūpes, pienākumi un atbildība, kā arī ar to saistīts nemiers.

Tādēļ uzskatu, ka fonda mērķis ir atbalstīt un dot iespēju. Lai bērna piedzimšana būtu priekpilns notikums. Lai jaunajiem vecākiem šīs lielās dzīves pārmaiņas būtu pēc iespējas mierīgākas – lai tiktu mazināta trauksme, nedrošība, nomāktība par nespēju sniegt jaundzimušajam pamatlietas.  Lai jaunajiem vecākiem būtu sniegta palīdzība, bez vērtējuma, kritikas vai nosodījuma, un ar gatavību sniegt emocionālu atbalstu.

Jo sniedzot atbalstu mēs palīdzēsim jaunajam, tik ļoti neaizsarātajam cilvēciņam ienākt drošā vidē.

Tādēļ esmu priecīga kļūt par vienu no Dzemdību nama fonda komandas un ceru, ka kopā mums izdosies sasniegt gan mazus, gan lielus mērķus.

Elīna Ozola

Valdes locekle

Manuprāt, sabiedrības kodols ir ģimene, tā dod vērtības, mīlestību un piederības sajūtu. Ģimenes izveidošana un pieaugumus ir liels notikums dzīvē, kas saistīts ar milzum daudz emociju – mīļumu, laimi, patīkamu satraukumu un reizēm arī pārdzīvojumiem. Tāpēc, lai cilvēks būtu gatavs šim notikumam, jau pamatā, ir nepieciešama drošības sajūta.

Es vēlos, lai dzemdību nama fonds, varētu sniegt šo drošības sajūtu gan jaunajiem vecākiem, gan mazulim, nodrošinot piemērotu un ērtu apkārtējo vidi, kā arī sagatavojot vecākus jaunajam dzīves posmam. Es priecāšos, ja mums izdosies jaunajiem vecākiem kādu mirkli padarīt drošāku, ērtāku, mierīgāku un dot iespēju izbaudīt šo lielo notikumu, griežot mazos zobratiņus un darot mazos, neredzamos darbiņus, lai lielās lietas varētu būt un projekti īstenotos.

Domāju, ka Dzemdību nama fondā darbojas brīnišķīga komanda, sākot no dibinātājiem, ziedotājiem, līdz darītājiem un domātājiem. Es ceru gūt iedvesmu un smelties pieredzi līdzdarbojoties ar ikvienu, kā arī gūt gandarījumu par pozitīvo ietekmi un padarīto, lai Rīgas Dzemdību nams būtu vide, kurā ir sajūta, ka par visu ir padomāts!

No kreisās: Baiba Braže, Andris Lauciņš, Aurēlija Anužite-Lauciņa, Līga Menģelsone, Dr. Juris Šleiers, Evita Baukerte, Elīna Ozola, Ainārs Ozols, Dr. Santa Markova, Dr. Ilze Lietuviete, Zanda Ozola
Scroll to Top
Scroll to Top