Dzemdību nama fonds ir 2019. gadā dibināta labdarības organizācija, kas 2019. gada 6. novembrī saņēmusi Sabiedriskā labuma organizācijas statusu.

MISIJA

Mēs visi vēlamies, lai katrs bērniņš Latvijā – neatkarīgi no vecāku sociālā statusa, materiālā nodrošinājuma, pilsonības, politiskās piederības, etniskās vai reliģiskās pārliecības – piedzimst vesels un gaidīts, drošā, stabilā un bērnam draudzīgā vidē. Dzemdību nama fonda misija – atbalstot topošos un jaunos vecākus, sniegt bērnam iespējami labāko dzīves sākumu.

MĒRĶI

Atbalsta sniegšana ģimenēm dažādākajās krīzes situācijās, atbalsts ģimenēm vairāku jaundzimušo piedzimšanas gadījumā, atbalsts daudzbērnu ģimenēm un sociālās atstumtības riskam pakļautām mātēm un ģimenēm;
Latvijas perinatālās medicīnas atbalstīšana un attīstīšana;
Atbalsts Rīgas Dzemdību namam kā vadošai un inovatīvākai dzemdību palīdzības iestādei Latvijā, palīdzot būt par būtisku perinatālās medicīnas references centru.
Atbalsts dzemdību palīdzības sniedzēju tālākizglītībai un kompetenču pilnveidei, atbalsts rezidentu un jauno speciālistu profesionālai pilnveidei;
Sabiedrības veselības veicināšana un izglītošana par veselības jautājumiem, veselīga dzīvesveida un profilakses pasākumu popularizēšana (iekļaujot pirmās palīdzības sniegšanas apmācības, izglītošanu par seksuāli reproduktīviem jautājumiem, ģimenes plānošanas pasākumus, pacientu tiesību aizsardzību, konsultāciju sniegšanu u.tml.).FONDA VALDE

Ilze Bumbiere

Valdes locekle

Elīna Ozola

Valdes locekle

FONDA PADOME

Padomes priekšsēdētājs

  • Andris Lauciņš

Padomes locekļi:

  • Dr. Santa Markova
  • Ainārs Ozols
  • Baiba Braže
  • Dr. Juris Šleiers

FONDA DIBINĀTĀJI

Dr. Santa Markova, Dr. Juris Šleiers, Dr. Ilze Lietuviete, Baiba Braže, Iveta Apkalna, Līga Meņģelsone un Lauciņu, Ozolu un Piķeļu ģimenes.

No kreisās: Baiba Braže, Andris Lauciņš, Aurēlija Anužite-Lauciņa, Līga Menģelsone, Dr. Juris Šleiers, Evita Baukerte, Elīna Ozola, Ainārs Ozols, Dr. Santa Markova, Dr. Ilze Lietuviete, Zanda Ozola
Scroll to Top
Scroll to Top