1. Būt informētam par mērķiem, kam plānots izmantot ziedojumu, kā arī par iespējām izlietot šos līdzekļus efektīvi.
  2. Būt pārliecinātam, ka ziedotie līdzekļi tiks izmantoti tieši tiem mērķiem, kam tie ziedoti.
  3. Būt informētam par to, kādi cilvēki strādā organizācijā, un sagaidīt no šiem cilvēkiem godprātību, pārraugot ziedojuma izmantošanu.
  4. Saņemt atbilstošu publiski paustu atzinību.
  5. Iepazīties ar organizācijas finanšu un darbības pārskatiem
  6. Būt pārliecinātam, ka pret ziedojumu izturēsies ar cieņu un tiks ievērota konfidencialitāte tik lielā mērā, cik to atļauj likumdošana.
  7. Pārliecināties organizācijas grāmatvedībā par sava ziedojuma izlietojumu.
  8. Uzdot jautājumus un saņemt patiesas un atklātas atbildes.
  9. Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saņemt nodokļu atvieglojumus. 

Fondam ar Finanšu ministrijas 29.10.2019 lēmumu Nr. 30.6-8.71/339608 ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

Scroll to Top
Scroll to Top