Ziedotāju tiesības

Ziedotāju tiesības

Ziedojot nodibinājumam “Dzemdību nama fonds” vienotais reģistrācijas Nr. 40008289486 Adrese: Miera iela 45, Rīga, LV-1013 Jums ir tiesības:

  1. Būt informētam par mērķiem, kam plānots izmantot ziedojumu, kā arī par iespējām izlietot šos līdzekļus efektīvi.
  2. Būt pārliecinātam, ka ziedotie līdzekļi tiks izmantoti tieši tiem mērķiem, kam tie ziedoti.
  3. Būt informētam par to, kādi cilvēki strādā organizācijā, un sagaidīt no šiem cilvēkiem godprātību, pārraugot ziedojuma izmantošanu.
  4. Saņemt atbilstošu publiski paustu atzinību.
  5. Iepazīties ar organizācijas finanšu un darbības pārskatiem
  6. Būt pārliecinātam, ka pret ziedojumu izturēsies ar cieņu un tiks ievērota konfidencialitāte tik lielā mērā, cik to atļauj likumdošana.
  7. Pārliecināties organizācijas grāmatvedībā par sava ziedojuma izlietojumu.
  8. Uzdot jautājumus un saņemt patiesas un atklātas atbildes.
  9. Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saņemt nodokļu atvieglojumus. 

Fondam ar Finanšu ministrijas 29.10.2019 lēmumu Nr. 30.6-8.71/339608 ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

maksājumu pakalpojumu sniedzējs un Ieturējumi

AS SEB banka ir mūsu oficiālais maksājumu pakalpojuma sniedzējs. Maksājumiem, kas veikti ar maksājumu kartēm  maksājumu kartēm tiek ieturēta  komisijas maksa 1,5%, bet maksājumiem caur internetbankām komisijas maksa 1% no maksājuma summas.

 

Ziedojumu atgriešanas politika

Veiktie ziedojumi nevar tikt atmaksāti, pat ja ziedojums veikts kļūdas dēļ vai summa nosūtīta nepareizai labdarības organizācijai. Tādēļ lūdzam rūpīgi pārliecināties, ka visa norādītā informācija ir korekta pirms maksājuma pabeigšanas.

Scroll to Top