ILGSTOŠĀS APRŪPES ISTABU LABIEKĀRTOŠANA RĪGAS DZEMDĪBU NAMĀ

Svarīgs priekšnoteikums optimālai veselības aprūpei ir droša un ērta vide. Skandināvijā veikti pētījumi par to, kā dzemdību telpu fiziskais dizains ietekmē grūtniecību, dzemdības un dzemdību pieredzi. Dzemdību telpas, kas nodrošina komfortu,  var novērst uzmanību no dzemdību sāpēm, nodrošināt grūtniecēm komfortu, kontroli un drošību un tam ir pozitīva ietekme uz dzemdību ilgumu un sāpju intensitāti. Šie atklājumi skaidri liecina, ka dzemdību telpas dizaina aspekti var ietekmēt grūtniecības un dzemdību iznākumu un ietekmēt sieviešu lēmumus par turpmāko grūtniecību un dzemdību veidu.

Dzemdību nama fonds vēlas pārveidot telpas, kurās grūtniece uzturas ilgāku laiku (pat vairākus mēnešus), lai saglabātu grūtniecību un novērstu riskus savai un bērna veselībai un dzīvībai.

Izstrādātā projekta ietvaros ir plānots izremontēt un labiekārtot istabas:

  • īstenojot ērtu plānojumu,
  • izmantojot dabīgus materiālus,
  • iekārtojot telpu ar grūtniecēm ērtām mēbelēm,
  • ierīkojot piemērotu apgaismojumu,
  • nodrošinot iespējas pagatavot tēju vai uzsildīt ēdienu,
  • labiekārtojot higiēnas telpas. 

Pašlaik Rīgas Dzemdību namā ir četras ilgstošās aprūpes istabas, no tām Dzemdību nama Fonds sākotnēji ir iecerējis atjaunot divas. Kopējās projekta izmaksas ir 20,000 EUR. 

Scroll to Top
Scroll to Top