Valsts prezidenta kundzes tikšanās ar Dzemdību nama fondu

Foto: I.Znotiņš

2019.gada 28.novembrî Valsts prezidenta kundze Andra Levite viesojās Rīgas Dzemdību namā un tikās arī ar Fonda Padomes un Valdes locekļiem.

Tikšanās laikā Valsts prezidenta kundze tika informēta par Fonda darbības mērķiem, jau īstenotajiem un vēl plānotajiem projektiem.

Esam patiesi pagodināti par Prezidenta kundzes interesi!

Scroll to Top
Scroll to Top