Lai veicinātu atbalstu ģimenēm pirmsdzemdību, dzemdību un pēcdzemdību periodā dažādās krīzes situācijās, lai vairotu topošo un jauno vecāku zināšanas par ģimenes plānošanas un jaundzimušo aprūpes jautājumiem, kā arī  lai turpinātu attīstīt Rīgas Dzemdību namu kā inovatīvāko un drošāko dzemdību palīdzības iestādi Latvijā, 2019.gada 31.maijā nodibināts Dzemdību nama fonds.

Rīgas Dzemdību nama Fonda misija ir palīdzēt sniegt bērniem iespējami labāko dzīves sākumu drošā un ģimenei draudzīgā vidē neatkarīgi novecāku sociālā statusa, materiālā nodrošinājuma, pilsonības, politiskās piederības, etniskās vai reliģiskās pārliecības.

Fonda dibināšanas ideja pieder Dzemdību nama ilggadējiem ārstiem – Jaundzimušo Intensīvās terapijas vadītājam neonatologam Jurim Šleieram,  ārstei ginekoloģei, dzemdību speciālistei, pašreizējai valdes priekšsēdētājai Santai Markovai un bijušajai ilggadīgai RDN valdes priekšsēdētājai Ilzei Lietuvietei. Nereti ikdienā saskaroties  ar dažādām jauno ģimeņu problēmām un krīzes situācijām, kas saistītas ar bērniņa gaidību laiku un  piedzimšanu, dzemdību nama speciālisti jau ilgāku laiku loloja ideju par papildus psiholoģisku, praktisku un arī materiālu atbalstu jaunajiem vecākiem un jaundzimušajiem.

Fonda dibinātāju vidū ir arī ilggadēji Dzemdību nama atbalstītāji Aurēlija un Andris Lauciņi, ērģelniece Iveta Apkalna, vēstniece Baiba Braže, Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore Līga Meņģelsone, Ozolu un Piķeļu ģimenes.

Ērģelniece Iveta Apkalna, kas bija klāt arī brīdī, kad Latvijas simtgadē Rīgas Dzemdību nama Dzemdību centrs ieguva nosaukumu “Dzimuši Latvijā”, par motivāciju būt Dzemdību nama Fonda dibinātāju vidū, saka tā:

“Jaundzimuša bērniņa pirmais sauciens pasaulei ir skaistākā mūzika, un mūzika ir skaistākā no mākslām – tā dziedē un runā visās pasaules valodas. Bērniņa ienākšana pasaulē vecākiem ir laimīgs brīdis, taču daudziem jaunajiem vecākiem prieks bieži vien mijas ar rūpēm, neziņu un apjukumu. Šādā brīdī palīdzīga roka un iespēja kādam uzticēties ir neatsverama. Jaunās māmiņas un tēti vēlas justies piederīgi, vajadzīgi un sadzirdēti. Tamdēļ ar manu darbību jaunizveidotajā Dzemdību nama fondā es centīšos ieklausīties un sadzirdēt, jo tas taču ir tik vienkārši.”

Par Dzemdību nama Fonda Padomes priekšsēdētāju Fonda dibinātāji ievēlēja uzņēmēju Andri Lauciņu, kurš savā runā uzsvēra, cik būtiski, lai bērna  gaidīšanas un piedzimšanas brīdis ģimenei saistītos ar labām emocijām. “Cilvēka dabā ir vēlme atgriezties tur, kur viņš piedzīvojis labas emocijas. Ja sākums ir drošs un priecīgs, tas vairo iespēju, ka ģimene plānos vēl vienu bērniņu.  Esmu priecīgs, ka šodien beidzot īstenojusies vairākus gadus lolotā ideja par  Dzemdību nama Fonda dibināšanu, kas ļaus mums palīdzēt Dzemdību namam kļūt par vietu, kas motivēs ģimenes atgriezties šeit atkārtoti.”

Fonda valdē darbosies ārste, ginekoloģe, dzemdību speciāliste Elizabete Pumpure un žurnāliste Inese Vaikule. Elizabete Pumpure pēc ievēlēšanas par Dzemdību nama Fonda Valdes priekšsēdētāju atzina: “Strādājot Dzemdību namā, esmu sastapusies ar situācijām, kad es kā ārste neesmu spējusi līdzēt nemedicīniskās, bet problemātiskās situācijās, ar kurām mēdz saskarties sievietes un viņu ģimenes grūtniecības laikā, dzemdībās un pēcdzemdību periodā. Lai gan Dzemdību nama vide un personāla attieksme ir vērta uz pozitīvu dzemdību pieredzi, ir aspekti, kuru risināšana ir ārpus medicīnas personāla un iestādes vadītāju kompetences. Un tad rodas jautājums – kurš un kā šādas situācijas var risināt? Dzemdību nama fonds varētu būt šis trūkstošais posms, šī iespēja identificēt problēmas un piesaistīt finansējumu, cilvēkresursus, lai bērna gaidīšanas laiku, dzemdības un pēcdzemdību periodu sieviešu un viņu ģimeņu vidū padarītu ne tikai medicīniski drošu, bet arī no citiem aspektiem – pozitīvu.”