Elizabete Pumpure

Dzemdību nama fonda valdes priekšsēdētāja

Tālrunis: 20254302
E-pasts : Pumpure.Elizabete@gmail.com

Inese Vaikule

Dzemdību nama fonda valdes locekle

Tālrunis: 29339189
E-pasts : Inese.Vaikule@inbox.lv