MISIJA

Mēs visi vēlamies, lai katrs bērniņš Latvijā – neatkarīgi no vecāku sociālā statusa, materiālā nodrošinājuma, pilsonības, politiskās piederības, etniskās vai reliģiskās pārliecības – piedzimst vesels un gaidīts, drošā, stabilā un bērnam draudzīgā vidē. Rīgas Dzemdību nama fonda misija – atbalstot topošos un jaunos vecākus, sniegt bērnam iespējami labāko dzīves sākumu.

MĒRĶI

Atbalsta sniegšana ģimenēm dažādākajās krīzes situācijās, atbalsts ģimenēm vairāku jaundzimušo piedzimšanas gadījumā, atbalsts daudzbērnu ģimenēm un sociālās atstumtības riskam pakļautām mātēm un ģimenēm;
Latvijas perinatālās medicīnas atbalstīšana un attīstīšana;
Atbalsts Rīgas Dzemdību namam kā vadošai un inovatīvākai dzemdību palīdzības iestādei Latvijā, palīdzot būt par būtisku perinatālās medicīnas references centru.
Atbalsts dzemdību palīdzības sniedzēju tālākizglītībai un kompetenču pilnveidei, atbalsts rezidentu un jauno speciālistu profesionālai pilnveidei;
Sabiedrības veselības veicināšana un izglītošana par veselības jautājumiem, veselīga dzīvesveida un profilakses pasākumu popularizēšana (iekļaujot pirmās palīdzības sniegšanas apmācības, izglītošanu par seksuāli reproduktīviem jautājumiem, ģimenes plānošanas pasākumus, pacientu tiesību aizsardzību, konsultāciju sniegšanu u.tml.).

FONDA DIBINĀTĀJI

Santa Markova,
Juris Šleiers,
Ilze Lietuviete,
Baiba Braže,
Iveta Apkalna,
Līga Meņģelsone un
Lauciņu, Ozolu un Piķeļu ģimenes

FONDA PADOME

Padomes priekšsēdētājs
Andris Lauciņš

Padomes locekļi:

Santa Markova

Ainārs Ozols

Līga Meņģelsone

Juris Šleiers

FONDA VALDE

Elizabete Pumpure
Valdes priekšsēdētāja
 

Mana motivācija iesaistīties Dzemdību nama fonda darbībā galvenokārt saistāma gan ar manu profesiju, gan kopējo dzīves nostāju – rūpēties par to, lai pasaule kļūtu kaut mazliet labāka. Darbojos ar labdarību saistītos projektos jau ilgstoši kopš pati personīgi sajutu, cik daudz cilvēka dzīvē var mainīt un dot citu cilvēku labsirdība. Kaut valda uzskats, ka labdarības projektos galvenais ieguvējs ir tas, kurš saņēmis palīdzību, šo desmit gadu laikā esmu pārliecinājusies, ka arī manī kā palīdzības sniedzējā šie projekti rada patiesu prieku un gandarījumu, esmu sajutusi savu piederību un vajadzību sabiedrībai, kā arī to, ka arī ar nelieliem darbiem pasauli patiešām var padarīt nedaudz gaišāku. Neskatoties uz aizņemtību, vienmēr cenšos atrast laiku, lai kaut nedaudz palīdzētu tiem, kam tas nepieciešams. 

Tā kā jau divus gadus specializējos Dzemdību namā savā profesijā ginekologs, dzemdību speciālists, esmu sastapusies ar situācijām, kad es kā ārsts neesmu spējusi līdzēt nemedicīniskās, bet problemātiskās situācijās, ar kurām mēdz saskarties sievietes un viņu ģimenes grūtniecības laikā, dzemdībās un pēcdzemdību periodā. Lai gan šīs veselības aprūpes iestādes vide un personāla attieksme ir vērta uz pozitīvu dzemdību pieredzi, ir aspekti, kuru risināšana ir ārpus medicīnas personāla un iestādes vadītāju kompetences, tad rodas jautājums – ” Kurš un kā to var mainīt un risināt?” Dzemdību nama fonda izveide, manuprāt, būtu šis trūkstošais posms, šī iespēja identificēt problēmas un piesaistīt finansējumu, cilvēkresursus, lai iepriekš minēto periodu sieviešu un viņu ģimeņu vidū padarītu ne tikai medicīniski drošu, bet arī no citiem aspektiem – pozitīvu. 

Uzskatu, ka mana iepriekšējā pieredze bezpeļņas labdarības organizāciju darbībā un vēlme saistīt savu nākotni ar darbu Dzemdību namā, ir lielas priekšrocības tam, lai es kļūtu par aktīvu dalībnieci Fonda darbībā un palīdzētu attīstīt tā darbību, lai sasniegtu izvirzītos mērķus.”

Inese Vaikule
Valdes locekle

Rīgas Dzemdību nama fonda ideja mani uzrunāja, jo pati esmu māmiņa un zinu, cik nozīmīgs katra cilvēka dzīvē ir bērna dzimšanas brīdis. Mums kā sabiedrībai ir svarīgi, lai šādā brīdī māmiņa, bērns un visa ģimene saņemtu to atbalstu, kas viņiem visvairāk ir nepieciešams. Nereti vajadzības stiepjas ārpus mediķu un iestādes profesionālajām iespējām un tieši fonds ļautu šīs robežas paplašināt, piemēram, nodrošinot vecāko bērnu pieskatīšanas iespējas māmiņām vai ģimenēm, kurām viņus nav, kur atstāt dzemdību laikā, piesaistot profesionāļus krīzes situācijās, parūpējoties par komfortablu vidi māmiņām un tētiem, kuri diennaktis pavada pie saviem priekšlaikus dzimušajiem mazuļiem. Un pāri visam, manuprāt, ir fonda ideja par to, ka bērna dzimšana ir mīlestības un atbalsta caurvīts notikums, kam jāizgaismojas gaišās un pozitīvās atmiņās.”